Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

Overzicht investeringsuitgaven

Beginwaarden per 1/1

2019

Eindwaarden per 31/12

Activa
nr.

Omschrijving activum

Aanschafwaarde

Afwaardering

Afschrijving

Boekwaarde

Krediet

Afschrijving

Vermeerderingen /
verminderingen

Afwaardering

Rente

Verleend
krediet

Aanschafwaarde

Afwaardering

Boekwaarde

Restantkrediet

20002

Verbouwing balie KCC

12.266

0

0

12.266

70.000

2.337

60.719

0

208

57.734

72.985

0

70.648

-2.985

20003

Verbouwing balie KCC - inrichting

10.442

0

0

10.442

22.000

2.202

12.493

0

177

11.558

22.935

0

20.733

-935

1200035

Brandweergar/centrale werkplaats:verv verlichting

0

0

0

0

16.303

0

0

0

0

16.303

0

0

0

16.303

2100045

Herinrichting Schouwburgstraat / Callenfelsstraat

1.995

0

0

1.995

217.000

0

0

0

34

215.005

1.995

0

1.995

215.005

2100046

Valorisatie Schoondijke na reconstructie N61

1.325.237

0

51.650

1.273.586

1.397.553

55.121

66.315

0

21.587

72.316

1.391.551

0

1.284.780

6.002

2100049

Verkeersmaatregelen Ijzendijke na recon. N61

623.840

0

80.235

543.604

1.556.251

25.240

8.589

0

9.214

932.410

632.429

0

526.954

923.821

2100073

Aanpassen bushaltes

203.741

0

134.990

68.752

416.000

12.001

-3.501

0

1.165

212.259

200.241

0

53.250

215.760

2100084

Vervanging openbare verlichting 2018 (armaturen)

0

0

0

0

313.305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100092

Vervanging openbare verlichting 2019 (masten)

0

0

0

0

0

1.398

157.022

0

0

186.480

157.022

0

155.623

29.458

2100093

Vervanging openbare verlichting 2019 (armaturen)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421.640

0

0

0

421.640

2100094

Omvormen halfverharding 2019

0

0

0

0

0

466

46.557

0

0

78.807

46.557

0

46.091

32.250

2100095

Aantrekkelijk Oostburg inrichting fase 1

1.104.280

0

108.379

995.902

2.355.000

44.526

10.647

0

16.881

1.250.720

1.114.927

0

962.023

1.240.073

2100096

Aantrekkelijk Oostburg inrichting fase 2

1.362.808

0

41.771

1.321.037

1.490.000

55.720

64.506

0

22.392

127.192

1.427.314

0

1.329.823

62.686

2100097

Aantrekkelijk Oostburg inrichting fase 3

572.270

0

17.916

554.354

195.000

23.345

21.512

0

9.396

-377.270

593.782

0

552.522

-398.782

2100098

Aantrekkelijk Oostburg Delta fase 1

8.524

0

627

7.897

30.000

341

0

0

134

21.476

8.524

0

7.557

21.476

2100099

Aantrekkelijk Oostburg Delta fase 2

7.896

0

191

7.705

18.000

316

0

0

131

10.104

7.896

0

7.389

10.104

2100100

Aantrekkelijk Oostburg Delta fase 3

1.571

0

47

1.524

12.000

63

0

0

26

10.429

1.571

0

1.461

10.429

2100101

Parkeerterrein Breskens (Oesterputten)

21.628

0

0

21.628

125.000

3.548

127.183

0

367

103.371

148.811

0

145.264

-23.812

2100102

Voetgangersoversteekplaats Traverse Groede

30.997

0

1.476

29.521

30.997

3.100

0

0

500

0

30.997

0

26.421

0

2100103

Uitbreiding parkeercapaciteit Groede

30.768

0

1.832

28.936

30.498

1.279

1.756

0

490

0

32.523

0

29.412

-1.756

2100108

Maaidijk Oostburg

90.241

0

1.774

88.467

91.124

4.017

13.586

0

1.500

0

103.827

0

98.036

-13.586

2100112

Aanleg parkeerterrein 60 pl Retranchement

2.396

0

0

2.396

0

0

11.154

0

41

-2.396

13.551

0

13.551

-13.550

2100113

Looproute parkeerterrein <> Retranchement-dorp

1.485

0

0

1.485

50.000

0

343

0

25

48.515

1.828

0

1.828

48.172

2100116

Vervanging veegmachine 2019

0

0

0

0

0

0

160.942

0

0

170.000

160.942

0

160.942

9.058

2100117

Parkeerproblematiek MFC Breskens

0

0

0

0

0

0

757

0

0

163.000

757

0

757

162.243

2100118

Parkeerproblematiek MFC Nieuwvliet

0

0

0

0

0

0

69

0

0

75.000

69

0

69

74.931

2100119

Voetpad Ringdijk-Zwartepolderweg

0

0

0

0

0

0

6.599

0

0

210.000

6.599

0

6.599

203.401

2100120

Reconstructie wegen toegang kern Hoofdplaat

0

0

0

0

0

0

1.446

0

0

80.000

1.446

0

1.446

78.554

2100124

MFC Schoondijke - parkeervoorzieningen

0

0

0

0

63.000

0

9.910

0

0

63.000

9.910

0

9.910

53.091

2100131

Golfbrekers Haven Breskens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

200.000

2100132

Inriching vissershaven Breskens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

2100133

Steiger Haven Breskens

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

2100134

Voertuig ten behoeve van de gladheidsbestrijding

0

0

0

0

0

206

24.750

0

0

0

24.750

0

24.544

-24.750

2140041

Aanschaf en installatie nieuwe parkeerapparatuur

0

0

0

0

0

0

125.266

0

0

250.000

125.266

0

125.266

124.734

3100006

Verv. meterkasten tbv markten en evenementen 2017

19.338

0

1.684

17.654

12.000

1.968

2.063

0

299

0

21.401

0

17.749

-2.063

3100024

Technopark Schoondijke

36.240

0

0

36.240

36.240

0

13.230

0

614

0

49.470

0

49.470

-13.230

4210023

Nieuwbouw Pr. Irene, St. Petrus, gym, psz en kdv

3.403

0

0

3.403

3.403

3.403

0

0

58

0

3.403

0

0

0

4210025

Kustschool Cadzand - verbouwing

0

0

0

0

300.000

10.000

300.000

0

0

300.000

300.000

0

290.000

0

4210026

Kustschool Cadzand - uitbreiding tbv Kinderopvang

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

75.000

0

0

0

75.000

4230024

Brandveiligheid bijzondere basisscholen

206.587

0

94.705

111.882

206.588

8.263

0

0

1.896

0

206.587

0

103.619

0

4230030

RK Molenbolwerk Ijzendijke, vervangen dakbedekking

0

0

0

0

28.775

0

0

0

0

28.775

0

0

0

28.775

5300021

Vervanging lichtmastinstallaties sportvelden

41.708

0

6.935

34.772

41.708

1.668

0

0

589

0

41.708

0

33.104

0

5300028

De Eenhoorn, vervangen dakbedekking

0

0

0

0

102.015

0

0

0

0

102.015

0

0

0

102.015

5300030

De Eenhoorn, vloer,plafond,div installaties

42.740

0

5.487

37.253

218.025

2.882

84.199

0

631

175.285

126.939

0

118.570

91.086

5300031

Gymlokaal Aardenburg, vervangen kozijnen

0

0

0

0

20.170

0

0

0

0

20.170

0

0

0

20.170

5300033

Clubgebouw boldersclub Aburg, vervangen kozijnen

0

0

0

0

12.605

0

0

0

0

12.605

0

0

0

12.605

5300034

Kleedacco voetbal Breskens, vervangen boiler

0

0

0

0

10.500

419

13.421

0

0

10.500

13.421

0

13.001

-2.921

5300036

Bolclubgebouw Breskens, vervangen kozijnen

0

0

0

0

10.085

0

0

0

0

10.085

0

0

0

10.085

5300038

Gymlokaal Ijzendijke/bitumen dakbedekking

0

0

0

0

19.260

0

0

0

0

19.260

0

0

0

19.260

5300039

Clubgebouw scouting/drumband O'burg diversen

0

0

0

0

93.000

0

0

0

0

93.000

0

0

0

93.000

5300040

MFC Schoondijke - renovatie gymzaal

0

0

0

0

170.000

0

113.227

0

0

180.168

113.227

0

113.227

66.941

5310002

Cv-installatie sportaccommodatie Aardenburg

15.987

0

5.213

10.774

41.650

1.066

0

0

183

25.663

15.987

0

9.709

25.663

5310019

Sportcomplex Breskens, dakbedekking etc.

0

0

0

0

13.727

0

0

0

0

13.727

0

0

0

13.727

5400009

Aanbrengen zaalventilatie Ledeltheater Oostburg

164.907

0

53.013

111.894

175.000

10.994

0

0

1.897

10.093

164.907

0

100.900

10.093

5400013

Ledeltheater, vervangen koeling-splitunit

0

0

0

0

12.605

0

0

0

0

12.605

0

0

0

12.605

5410029

Belfort Sluis, verv electrische besturing lift

0

0

0

0

27.310

0

0

0

0

27.310

0

0

0

27.310

5410030

Archeologisch museum Aardenburg

220.683

0

0

220.683

650.000

0

12.996

0

3.741

429.317

233.679

0

233.679

416.321

5600053

Vernieuwing strandposten 2017

44.707

0

2.314

42.394

60.000

4.704

57.070

0

719

339.125

101.777

0

94.760

282.055

5600059

Duurzaam onderhoud bruggen 2018

987

0

0

987

40.000

1.000

28.200

0

17

0

29.187

0

28.187

-28.200

5600061

Duurzaam onderhoud bruggen 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.014

0

0

0

71.014

5600064

Restauratie maritiem dek Breskens

135.573

0

781

134.792

250.000

9.467

107.644

0

2.285

114.427

243.217

0

232.969

6.783

5600065

Brug Damse vaart Sluis

14.514

0

0

14.514

150.000

0

1.243

0

246

135.487

15.757

0

15.757

134.244

5600066

Aanpassingen/renovatie hertenpark Sluis

35.079

0

1.692

33.387

36.000

2.339

0

0

566

0

35.079

0

31.048

0

5600067

Strandje Hoofdplaat

80.377

0

6.996

73.381

100.000

11.482

0

0

1.244

0

80.377

0

61.899

0

5800007

Speelterreinen 2017

97.227

0

7.797

89.430

100.000

9.723

0

0

1.516

0

97.227

0

79.707

0

5800009

Speelterreinen 2018

42.365

0

1.559

40.806

68.000

4.236

0

0

692

0

42.365

0

36.570

0

5800010

Speelterreinen 2019

0

0

0

0

0

2.623

81.678

0

0

100.908

81.678

0

79.054

19.230

6300006

Aankoop De Uitkomst

68.104

0

0

68.104

70.000

0

0

0

1.154

0

68.104

0

68.104

0

6300028

Bejaardensoos Schoondijke

0

0

0

0

10.168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6300031

MFC Zuidzande, vervangen dakbedekking

0

0

0

0

13.613

0

0

0

0

13.613

0

0

0

13.613

6300033

MFC Sluis, vervangen brandmeldcentrale

0

0

0

0

16.800

0

0

0

0

16.800

0

0

0

16.800

6300040

MFC Zuidzande, vervangen kozijnen

0

0

0

0

32.770

0

0

0

0

32.770

0

0

0

32.770

6300042

MFC Sluis, klimaatregeling

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

6700001

MFC Sluis buitenzijde 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.100

0

0

0

19.100

6700002

MFC Schoondijke - bouw

15.285

0

0

15.285

2.041.000

0

1.819.333

0

259

2.025.715

1.834.618

0

1.834.618

206.382

6700003

MFC Schoondijke - installaties

0

0

0

0

790.000

0

759.718

0

0

790.000

759.718

0

759.718

30.282

6700004

MFC Schoondijke - inrichting

0

0

0

0

50.000

0

134.626

0

0

50.000

134.626

0

134.626

-84.626

7210005

Ondergrondse containers

1.005

0

0

1.005

1.006

0

0

0

17

0

1.005

0

1.005

0

7220039

Vervanging vrijverval riolering 2013

1.989.091

0

94.548

1.894.543

1.989.093

24.864

0

0

32.112

0

1.989.091

0

1.869.679

0

7220117

Basisinspanning: Oostburg 2e fase

1.157.658

0

71.491

1.086.167

1.157.658

14.471

0

0

18.411

0

1.157.658

0

1.071.697

0

7220121

Maatregelen stedelijk waterplan Het Heem

130.679

0

4.592

126.087

150.000

1.633

0

0

2.137

0

130.679

0

124.453

0

7220179

Cadzand-Bad De Lopinge en omgeving

353.011

0

18.375

334.636

353.012

4.413

0

0

5.672

0

353.011

0

330.224

0

7220190

Maatregelen stedelijk waterplan Cadzand-Bad 2014

0

0

0

0

64.000

0

10.145

0

0

64.000

10.145

0

10.145

53.855

7220191

Breskens Het Heem

563.070

0

17.990

545.080

563.071

7.038

0

0

9.239

0

563.070

0

538.041

0

7220192

Cadzand-Bad Duindoornstraat

118.500

0

2.648

115.852

118.500

1.481

0

0

1.964

0

118.500

0

114.371

0

7220193

Groede Ellenstraat

49.096

0

978

48.118

49.096

614

0

0

816

0

49.096

0

47.504

0

7220194

Groede Markt

246.674

0

2.836

243.838

305.474

3.083

0

0

4.133

0

246.674

0

240.754

0

7220195

Groede Brouwerijstraat

278.411

0

1.991

276.419

355.109

3.971

39.260

0

4.685

76.699

317.671

0

311.709

37.439

7220197

Schoondijke Dorpsplein

503.264

0

12.102

491.162

503.264

6.291

0

0

8.325

0

503.264

0

484.871

0

7220198

Sluis Grote Maagdenstraat-Klokstraat

568.782

0

11.453

557.328

704.203

7.111

68

0

9.447

67

568.849

0

550.285

-1

7220199

Aardenburg Landstraat-Ruiterskwartier

94.753

0

0

94.753

350.000

2.996

225.610

0

1.606

255.246

320.364

0

317.368

29.636

7220200

Aardenburg St. Bavostraat/Tuimelsteenstraat e.o.

0

0

0

0

226.800

1.717

221.638

0

0

226.800

221.638

0

219.921

5.162

7220202

Breskens Gerritsenstraat

63.359

0

346

63.013

145.350

875

6.835

0

1.068

81.991

70.194

0

68.973

75.156

7220203

Breskens Blankenstraat

84.167

0

263

83.904

139.230

1.659

50.017

0

1.422

55.063

134.184

0

132.262

5.046

7220204

Breskens Vogelenzang/brandgang

88.047

0

1.095

86.952

115.376

1.413

27.311

0

1.474

27.330

115.358

0

112.849

19

7220205

Cadzand-Bad Boulevard de Wielingen (afkoppelvisie)

0

0

0

0

344.250

103

16.439

0

0

344.250

16.439

0

16.337

327.811

7220206

Cadzand-Bad 2016-1

25.035

0

0

25.035

191.251

959

152.846

0

424

166.215

177.881

0

176.922

13.369

7220207

Cadzand-Bad 2016-2

0

0

0

0

61.200

396

51.906

0

0

61.200

51.906

0

51.510

9.294

7220208

Ijzendijke Raveleijnstraat/Blindehoek e.o.

23.909

0

0

23.909

459.000

0

60.435

0

405

435.091

84.344

0

84.344

374.656

7220211

IJzendijke Slijpstraat/Kazernestraat e.o.

0

0

0

0

256.275

0

0

0

0

256.275

0

0

0

256.275

7220212

Oostburg centrumgebied/Transformatieplan

62.616

0

775

61.841

221.850

783

0

0

1.048

159.234

62.616

0

61.059

159.234

7220213

Schoondijke Dorpsstraat

387.035

0

5.392

381.643

376.929

5.343

40.440

0

6.469

40.440

427.475

0

416.740

0

7220214

Sluis Bedrijventerrein Industrieweg

6.290

0

0

6.290

257.805

0

31.849

0

107

251.515

38.139

0

38.139

219.666

7220215

Zuidzande Oostburgsestraat achterzijde

114.678

0

1.093

113.585

114.678

1.434

0

0

1.925

0

114.678

0

112.151

0

7220217

Vervangen gemalen bouwkundig 2016

32.475

0

1.232

31.243

32.475

541

0

0

530

0

32.475

0

30.702

0

7220218

Vervangen gemalen bouwkundig 2017

46.498

0

892

45.606

46.497

775

0

0

773

0

46.498

0

44.831

0

7220221

Vervangen gemalen mechanisch 2017

25.968

0

1.485

24.483

25.967

1.298

0

0

415

0

25.968

0

23.185

0

7220224

Vervangen gemalen electrisch/MacTek 2017

43.216

0

4.767

38.449

43.216

3.601

0

0

652

0

43.216

0

34.847

0

7220226

Verv gemalen/drukrioolunits rioolpersleiding 2016

67.808

0

2.588

65.220

67.808

1.356

0

0

1.105

0

67.808

0

63.864

0

7220227

Verv gemalen/drukrioolunits rioolpersleiding 2017

3.500

0

0

3.500

3.500

70

0

0

59

0

3.500

0

3.430

0

7220229

Vervangen drukrioolunits electrisch 2016

14.128

0

2.164

11.964

14.128

942

0

0

203

0

14.128

0

11.022

0

7220230

Vervangen drukrioolunits electrisch 2017

8.404

0

764

7.640

8.404

560

0

0

129

0

8.404

0

7.080

0

7220232

Afkoppelen Cadzand-Bad Duindoornstraat

37.838

0

640

37.198

37.838

473

0

0

630

0

37.838

0

36.725

0

7220235

Afkoppelen Schoondijke Dorpsplein

344.385

0

8.134

336.251

344.385

4.305

0

0

5.699

0

344.385

0

331.946

0

7220236

Afkoppelen Sluis Grote Maagdenstraat-Klokstraat

255.000

0

4.124

250.876

255.000

3.188

0

0

4.252

0

255.000

0

247.688

0

7220237

Afkoppelen Cadzand-Bad Boulevard de Wielingen

0

0

0

0

191.250

0

0

0

0

191.250

0

0

0

191.250

7220238

Afkoppelen IJdijke Raveleijnstraat/Blindehoek e.o.

0

0

0

0

255.000

0

0

0

0

255.000

0

0

0

255.000

7220239

Afkoppelen Eede Zwaanstraat

13.229

0

0

13.229

148.750

622

115.084

0

224

135.521

128.313

0

127.691

20.437

7220241

Afkoppelen Oburg centrumgebied/Transformatieplan

164.465

0

1.349

163.116

313.650

2.062

473

0

2.765

149.185

164.937

0

161.527

148.713

7220243

Afkoppelen Schoondijke Dorpsstraat

202.725

0

2.999

199.726

202.725

2.534

0

0

3.385

0

202.725

0

197.192

0

7220244

Afkoppelen Sluis Bedrijventerrein Industrieweg

0

0

0

0

156.825

0

0

0

0

156.825

0

0

0

156.825

7220245

Maatregelen stedelijk waterplan Eede

0

0

0

0

161.000

0

0

0

0

161.000

0

0

0

161.000

7220246

Vervangen gemalen bouwkundig 2018

5.640

0

0

5.640

5.640

85

-2.140

0

96

0

3.500

0

3.415

2.140

7220247

Vervangen gemalen mechanisch 2018

6.643

0

0

6.643

9.500

388

-3.143

0

113

0

3.500

0

3.112

3.143

7220248

Vervangen gemalen electrisch/MacTek 2018

9.288

0

0

9.288

11.278

830

-5.198

0

157

0

4.090

0

3.260

5.198

7220249

Verv gemalen/drukrioolunits rioolpersleiding 2018

25.100

0

0

25.100

72.500

747

3.604

0

425

47.400

28.704

0

27.957

43.796

7220251

Vervanging vrijverval riolering 2018

276.864

0

1.525

275.340

2.270.000

8.465

701.296

0

4.667

1.993.135

978.161

0

968.171

1.291.839

7220253

Afkoppelen St. Anna ter Muiden

0

0

0

0

454.750

0

0

0

0

454.750

0

0

0

454.750

7220254

Vervanging vrijverval riolering 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.270.000

0

0

0

2.270.000

7220255

Vervangen gemalen bouwkundig 2019

0

0

0

0

0

44

4.000

0

0

16.800

4.000

0

3.956

12.800

7220256

Vervangen gemalen mechanisch 2019

0

0

0

0

0

967

26.000

0

0

30.000

26.000

0

25.033

4.000

7220257

Vervangen gemalen electrisch/MacTek 2019

0

0

0

0

0

2.645

74.468

0

0

87.000

74.468

0

71.823

12.532

7220258

Verv gemalen/drukrioolunits rioolpersleiding 2019

0

0

0

0

0

11

3.401

0

0

72.500

3.401

0

3.389

69.100

7220259

Vervangen drukrioolunits electrisch 2019

0

0

0

0

0

1.982

48.663

0

0

50.000

48.663

0

46.681

1.337

7240006

Columbariummuren cq elementen 2018

6.413

0

0

6.413

30.000

1.228

24.188

0

109

23.587

30.601

0

29.373

-601

8200019

17 Oktoberplein 6 IJzendijke, vervangen kozijnen

0

0

0

0

90.750

0

0

0

0

90.750

0

0

0

90.750

8200020

Clubgebouw O'burg, verv. dakbedekking

0

0

0

0

30.745

0

0

0

0

30.745

0

0

0

30.745

8210003

Restauratie kademuur Sluis

408.334

0

15.870

392.464

402.034

16.333

0

0

6.652

0

408.334

0

376.131

0

8210004

Bijdrage restauratie Sint Baafskerk Aardenburg

200.000

0

1.333

198.667

200.000

8.000

0

0

3.367

0

200.000

0

190.667

0

8220004

Leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

1.686.897

0

728.195

958.702

1.436.836

104.444

133.846

0

16.250

0

1.820.743

0

988.104

-133.846

9130004

Deelname stimuleringsfonds volkshuisvesting

273.883

0

-955

274.837

335.788

0

-18.717

0

4.658

0

255.166

0

256.121

18.717

9600011

Fietsproject

281.015

0

260.907

20.108

258.383

18.232

23.796

0

341

15.000

304.811

0

25.672

-8.796

9600015

Invoering Wet omgevingsrecht (Wabo)

62.941

0

62.941

0

65.521

0

0

0

0

0

62.941

0

0

0

9600021

Optimaliseren dienstverlening i.h.k.v. @ntwoord

166.250

0

90.634

75.616

168.269

33.250

0

0

1.282

0

166.250

0

42.366

0

9600032

Terreinvoorz. GW Oostburg/Aardenburg/Breskens

15.320

0

5.055

10.265

30.301

613

0

0

174

14.980

15.320

0

9.652

14.980

9600033

Overkapping centrale werkplaats Oostburg

27.682

0

2.130

25.552

179.222

1.132

630

0

433

151.540

28.312

0

25.049

150.910

9600046

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2017

222.211

0

32.412

189.799

222.211

22.221

0

0

3.217

0

222.211

0

167.578

0

9600051

Aanschaf 40 iPads (2017)

16.253

0

2.438

13.815

21.500

3.251

0

0

234

0

16.253

0

10.565

0

9600052

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2018

189.878

0

6.277

183.600

441.248

28.989

139.600

0

3.112

0

329.478

0

294.212

-139.600

9600053

GW Breskens/overheaddeur

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

9600054

centrale werkplaats oostburg/lichtstraat

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

9600055

centrale werkplaats oostburg/dakbedekking

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

35.000

0

0

0

35.000

9600056

Onderzoek en aanschaf zaaksysteem

65.503

52.641

12.862

0

65.503

0

0

0

0

0

65.503

52.641

0

0

9600058

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2019

0

0

0

0

0

16.252

308.483

0

0

420.370

308.483

0

292.231

111.887

9600061

Verhuursysteem gemeentelijke accommodaties

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

9600064

Camerabewakingssysteem KCC

17.660

0

1.956

15.704

23.800

1.766

0

0

266

6.140

17.660

0

13.938

6.140

Totalen:

18.830.738

52.641

2.131.751

16.646.346

33.399.724

708.312

6.970.399

0

282.156

19.422.084

25.801.137

52.641

22.908.434

12.451.685

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35