Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 5: Bestuur en Veiligheid

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. We zien daarbij een belangrijke rol voor individuele burgers, voor partijen in het maatschappelijke middenveld en voor stads- en dorpsraden.
Burgerparticipatie kan vorm krijgen door informeren, meedenken en meepraten tot coproduceren en ruimte bieden aan burgerinitiatieven. De gemeente stemt haar rol daar telkens op af.

Burgers weten wat zij van de gemeente mogen verwachten, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en hebben geen last van onnodige regels. Steeds meer diensten komen digitaal beschikbaar voor burgers en bedrijven.

Onze inwoners en bezoekers wonen, verblijven en leven in een veilige omgeving.

Lasten

x 1.000 €
Begroot € 4.637
Gerealiseerd € 6.312
Afwijking € -1.675
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35