Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 50.000 voor onvoorziene uitgaven. Alle mutaties in de post onvoorziene uitgaven zijn vastgelegd in begrotingswijzigingen. In 2019 zijn er geen bestedingen geweest ten laste van de post onvoorzien. Het volledige bedrag van € 50.000 komt ten gunste van het rekeningresultaat 2019.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35