Jaarstukken 2019

Met de 'Jaarstukken 2019' legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 en de bijbehorende financiën. De verantwoording over het beleid vindt plaats in het jaarverslag. Dit verslag beschrijft de prestaties die de gemeente gerealiseerd heeft en de financiële hoofdlijnen. In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën nader toegelicht. In dit inleidende hoofdstuk is het financiële resultaat beschreven, inclusief een toelichting. De leeswijzer beschrijft welke informatie de lezer waar in de jaarstukken kan vinden.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35