Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

In deze paragraaf beschrijven we de ontwikkelingen in 2019 op het gebied van personeel en organisatie. Naast Sluis Opgeschut komen daarbij indicatoren aan de orde zoals formatie, inhuur derden, opleidingsbudget en verzuim. Conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verantwoorden we in deze paragraaf ook de overhead.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35