Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

Eenheid

Historie

Begroot

Werkelijk

2017

2018

2019

2019

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

189

195

195

208

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

0,7

6,9

3

5,9

Demografische druk

%

81,6

82,6

83

83,7

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

668

660

660

681

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

745

730

730

752

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35