Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Kostendekkingspercentages

Afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Uitgaven

Inkomsten

(bedragen in €)

incl BTW

incl BTW

Huishoudelijk afval

2.895.555

269.720

Milieustraat Oostburg

556.573

Afvalstoffenheffing (heffing/invordering)

187.856

Totaal uitgaven en inkomsten

3.639.984

269.720

Netto lasten door te berekenen in de afvalstoffenheffing

3.370.264

Opbrengst afvalstoffenheffing

3.385.338

Toevoegen aan de voorziening afvalstoffenheffing

15.074

Dekkingspercentage afvalstoffenheffing

100%

Kostenonderbouwing rioolheffing (bedragen in €)

Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Bermsloten/beschoeiingen

165.241

40.513

Straatreiniging

275.368

Vrijvervalriolering

3.680.513

21.106

Drukriolering

645.363

Oppervlaktewater

39.317

Rioolheffing (heffing/invordering)

189.856

Totaal uitgaven en inkomsten

4.995.658

61.619

Netto lasten door te berekenen in de rioolheffing

4.934.039

Rioolheffing

4.523.178

Onttrekken aan de voorziening rioolheffing

410.861

Dekkingspercentage rioolheffing

92%

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten (bedragen in €)

Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Lijkbezorging algemeen 

105.552

Beheer begraafplaatsen

102.481

35

Begrafenissen

207.849

Totaal uitgaven en inkomsten

415.882

35

Door te berekenen netto uitgaven

415.847

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

261.910

Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten

63%

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35