Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

De kredietcrisis heeft in de laatste jaren een grote impact gehad op de economische ontwikkelingen. De rentetarieven 2019 zijn vergeleken met vorig jaar nog licht gedaald. De tarieven voor "kort geld" zijn in 2019 gemiddeld -/- 0,35 %. De rente op langlopende geldleningen (25 jaar gelijk) was gemiddeld 1,4%.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35