Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 1: Lokale economie

Indicatoren

Eenheid

Historie

Begroot

Werkelijk

2017

2018

2019

2019

Functiemenging

%

43,4

44,2

43,9

44,5

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

205,6

210,8

207,7

217,4

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35