Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 2: Ruimtelijk beheer

2017

2018

2019

2019

Fijn huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

303

302

309

nnb

Hernieuwbare elektriciteit

%

21,9

24,7

22,9

nnb

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35