Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 4: Sociaal Domein

Indicatoren

Eenheid

Historie

Begroot

Werkelijk

2017

2018

2019

2019

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

5,6

14,2

5,6

nnb

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

29

10

29,45

nnb

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,5

2,4

2,3

nnb

Niet sporters (4-jaarlijks)

%

nnb

nnb

60,9

nnb

Banen

Aantal per 1.000 inwoners leeftijd 15-64 jaar

754

786

770,2

819,6

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

0,6

0

0,63

nnb

Kinderen in armoede

%

4

3

3,31

nnb

Netto Participatiegraad

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

61,6

64

61,7

63,5

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2

1

1,3

nnb

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

21,1

20,2

21,1

17,2

Personen met een lopend re-integratietraject

Aantal per 1.000 inwoners 15-74 jr

16,9

10,2

21,1

nnb

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

%

9,6

10,1

9,7

9,6

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

%

0,9

1,1

0,9

1,2

Jongeren (12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering

%

0

0

0

0

Clienten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

67

69

67

75

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35