Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 5: Bestuur en Veiligheid

Indicatoren

Eenheid

Historie

Begroot

Werkelijk

2017

2018

2019

2019

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

195

168

195

152

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2,3

1,9

2,3

nnb

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,4

3,6

3,4

nnb

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,3

1,7

2,3

nnb

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3,4

4,3

3

nnb

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35