Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het ziekteverzuim over 2019 is 6,94% (2018: 6,7%) en bestaat voor ruim 5% uit langdurig verzuim van 42 dagen of langer. Het kortdurend en middellang verzuim is ten opzichte van 2018 sterk verkleind. De meldingsfrequentie is 1,42 (2018: 1,27). Via onder andere de verzuimregistratie, verzuimgesprekken en de inzet van de Arbo-unie (verzuimcoach en bedrijfsarts) is in 2019 continu op het verzuim geacteerd. Ook heeft 2 keer een Sociaal-Medisch Overleg (SMO) plaatsgehad. Hierin worden verzuimsituaties besproken door de bedrijfsarts, verzuimcoach, gemeentesecretaris, P&O en de betreffende leidinggevende. Op basis van de cijfers 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 verder te werken aan een daling van het beïnvloedbaar verzuim. Het eerste kwartaal 2020 laat een voorzichtige daling van het verzuim zien.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35