Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Via de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn de ARBO-omstandigheden op de werkplaatsen en in het gemeentehuis in de gaten gehouden. Voorbeelden daarvan zijn een fysiek veilige werkomgeving, klimatologische omstandigheden en (veiligheids)protocollen. Ook ontruimingsoefeningen, BHV en interne veiligheid horen hierbij. Met name de klimatologische omstandigheden in het gemeentehuis baren op enkele plaatsen tot zorgen. In 2020 zullen daarom enkele nadere onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast is, in relatie tot een toekomstgerichte ICT-omgeving (zie Automatisering) in 2019 bezien welke eisen het plaats- en tijdsonafhankelijk werken stelt aan de werkplekken.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 de verduurzaming van het gemeentehuis in Oostburg te realiseren. Deze verduurzaming bestaat onder andere uit het isoleren van spouwmuren, het vervangen van glas en het aanpassen van het plat dak. In de onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen is hiervoor € 303.000 afgeschermd.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35