Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Veiligheidsregio Zeeland

Website

www.vrzeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar Beleidsplan 2016 – 2019.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en onze netwerkpartners.

Het beleidsplan is thematisch ingedeeld en gaat in op de risico’s die voorkomen binnen de grenzen van onze veiligheidsregio. Hierbij is er onder ander aandacht voor:

Nucleaire veiligheid, waterveiligheid en maritieme hulpverlening, transportrisico’s, chemische industrie, Maatwerk in brandweerzorg, samenleving, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, vergrijzing en zorg.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 2.099.460

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 3.241.876

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 3.671.380

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 35.772.907

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 34.591.356

Bedrijfsresultaat 2019

€ 891.277

Relatie met programmabegroting

Programma

5 - Bestuur en veiligheid

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35