Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Vereniging Zeeuwse gemeenten

Website

www.vng.nl/vzg

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud

Doelstelling en Visie

Het behartigen van belangen die aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn.

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijke relatie

Vertegenwoordiging

Bestuurslid

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie

Contributie 2019

€ 10.994

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 10.832

Eigen Vermogen 31-12-2019

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 269.457

Vreemd Vermogen 31-12-2019

Bedrijfsresultaat 2019

Relatie met programmabegroting

Programma

5 - Bestuur en veiligheid

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35