Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

GGD Zeeland

Website

www.ggdzeeland.nl

Vestigingsplaats

Goes

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met bovenstaande wet- en regelgeving. Gerefereerd wordt aan de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's en de Wet op de lijkbezorging.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 4.551.995

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 5.004.544

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 5.448.092

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 22.431.701

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 18.768.728

Bedrijfsresultaat 2019

€ 620.738

Relatie met programmabegroting

Programma

4 - Sociaal domein

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35