Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Website

-

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast gemeente Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen

Vertegenwoordiging

Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 1.187.103

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ -

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ -

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 845.554

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 519.280

Bedrijfsresultaat 2019

€ -

Relatie met programmabegroting

Programma

4 - Sociaal domein

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35