Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

PZEM NV

Website

www.pzem.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Inhoud

Doelstelling en Visie

PZEM richt zich op productie, handel en levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke markt.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Provincies Zeeland, Noord-Brobant en Zuid-Holland. Gemeenten: Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen, Middelburg, Veere, Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Goeree-Overflakkee.

Vertegenwoordiging

Algemene vergadering aandeelhouders

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 1.280.733.000

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.346.621.000

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 955.487.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 940.039.000

Bedrijfsresultaat 2019

€ 19.812.000

Relatie met programmabegroting

Programma

1 - Lokale economie

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35