Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Website

www.zeeuwsevisveilingen.nl

Vestigingsplaats

Vlissingen

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Inhoud

Doelstelling en Visie

Per 1 januari 2005 is de Zeeuwse Visveiling B.V. opgericht. Deze Holding bezit de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Breskens NV en de aandelen van de Zeeuwse Visveiling Vlissingen BV, die hierdoor per dezelfde datum zij gefuseerd. Doel van de fusie was het neerzetten van een sterke visveilingorganisatie in Zeeland om de marktpositie te versterken, de kosten te reduceren, de service aan de vissers en vishandel te continueren en beter op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.
De gemeenten Sluis en Vlissingen bezitten aandelen in de Holding Zeeuwse Visveiling BV.
De verhouding is hierbij 35:65.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast de gemeente Sluis, de gemeente Vlissingen.

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie

Totale begroting (exploitatie)

N.V.T.

Bijdrage Gemeente Sluis (raming 2020)

Mogelijk verlies van de veiling te Breskens komt voor rekening van de gemeente Sluis als reserve van de Visveilig niet toereikend is. De gemeente Sluis is niet verantwoordelijk voor het verlies van de Visveiling Vlissingen BV.

Bijdrage gemeente Sluis

nvt

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 5.738.732

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 5.479.314

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ -

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ -

Bedrijfsresultaat 2019

€ -193.307

Relatie met programmabegroting

Programma

1 - Lokale economie

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35