Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland

Website

-

Vestigingsplaats

Nieuwdorp

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

Het doel van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.P.E. de Feijter

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 1.794.875

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 360.577

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 412.475

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 10.246.874

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 9.972.638

Bedrijfsresultaat 2019

€ 51.898

Relatie met programmabegroting

Programma

2 - Ruimtelijk beheer

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35