Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Website

www.rud-zeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

Samen werken aan een schone en veilige werk- en leefomgeving door middel van klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder P.P.M Ploegaert MPM

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 646.900

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 1.558.509

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.438.783

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 2.960.721

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 1.749.494

Bedrijfsresultaat 2019

€ 490.273

Relatie met programmabegroting

Programma

2 - Ruimtelijk beheer

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35