Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

N.V. Bank Nederlandse gemeenten

Website

www.bng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Nederlandse gemeenten

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie

Dividend gemeente Sluis (2018)

€ 28.899,00

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 4.991.000.000

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 4.887.000.000

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 132.518.000.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 144.802.000.000

Bedrijfsresultaat 2019

€ 163.000.000

Relatie met programmabegroting

Programma

6 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35