Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

NV Economische Impuls Zeeland

Website

www.impulszeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Inhoud

Doelstelling en Visie

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) werkt samen met ondernemers aan een innovatief en economisch gezond Zeeland. Dit doet ze onder andere door ondernemers hulp te bieden bij het vestigen van bedrijven en door verschillende projecten te ondersteunen.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

ABN AMRO, Dow Benelux BV, gemeente Borsele, gemeente Goes, gemeente Hulst, gemeente Kapelle, gemeente Middelburg, gemeente Noord-Beveland, gemeente Reimerswaal, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Tholen, gemeente Veere, gemeente Vlissingen, Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, Provincie Zeeland en Rabobank.

Vertegenwoordiging

Aandeelhouder

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 28.466

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 3.865.868

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 3.944.949

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 1.366.128

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 1.474.688

Bedrijfsresultaat 2019

€ 53.612

Relatie met programmabegroting

Programma

1 - Lokale economie

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35