Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Sabewa Zeeland

Website

www.sabewazeeland.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

Het beogen dat de werkzaamheden op een zodanige schaal worden georganiseerd dat hierdoor minder sprake is van kwetsbaarheid, dat de kwaliteit gehandhaafd of mogelijk verbeterd wordt en efficiëncyvoordeel wordt behaald.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen en Waterschap scheldestromen

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder J. Werkman

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 581.312

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ -35.681

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 238.822

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 15.174.531

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 17.736.453

Bedrijfsresultaat 2019

€ 145.172

Relatie met programmabegroting

Programma

6 - Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpd en onvoorzien

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35